Naujausi įrašai

Bergen op Zoom miestas yra žinomas ne tik dėl daugybės kanalų, bet ir dėl Eucharistijos stebuklo, įvykusio 1421 metais. Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas ne vieną mėnesį abejojo realiu…

Skaityti toliau

Eucharistijos stebuklas Amsterdame susijęs su Ostija, išlikusia ugnyje. Sunkiai sergąs Ysbrandas Domeras išvėmė komuniją, kurią ką tik buvo priėmęs. Jo tarnaitė išmetė Šventąją Eucharistiją į degantį židinį. Kitą dieną Ostija…

Skaityti toliau

1429 metais Alkmaro šv. Lauryno katedroje kunigas, vardu Folkertas, aukojo savo pirmąsias Mišias. Po konsekracijos jis netyčia parvertė taurę, konsekruotas vynas išsiliejo ant altoriaus ir arnoto. Vynas stebuklingai buvo perkeistas…

Skaityti toliau

1604 metų balandžio mėn. Mogore įvyko Eucharistijos stebuklas, kurį aprašė istorikas Petras M. Cossu. Per Mišias du mirtinai nusidėję vyrai numetė ant grindų dvi Ostijas, kurių įspaudai liko akmenyje. Šiam…

Skaityti toliau

1472 metais, per karą tarp Volteros ir Florencijos, vienas florentietis kareivis iš Volteros katedros paėmė vertingą dramblio kaulo komuninę su joje buvusiomis konsekruotomis Ostijomis. Išėjęs iš bažnyčios, apimtas įsiūčio Jėzui,…

Skaityti toliau

1570 metais per Velykas Verolio šv. Erazmo bažnyčioje Švenčiausiasis Sakramentas buvo išstatytas keturiasdešimties valandų adoracijai. Tuo metu Jį pirmiausiai įdėdavo į cilindro formos komuninę, o šią į didelę šv. Mišių…

Skaityti toliau

Grafo Harkūro pajėgos įsiveržė į Italiją ir be jokio sąžinės graužimo įžengę į Santa Maria del Monte bažnyčią, joje išžudė daug civilių, ten ieškojusių prieglobsčio. Tačiau brolių kapucinų gyvybės buvo…

Skaityti toliau

Turino Viešpaties Kūno bazilikoje geležinėmis grotelėmis užtverta vieta, kur 1453 metais įvyko pirmasis Eucharistijos stebuklas. Įrašas grindyse už grotelių skelbia: „Čia kniūbsčia parpuolė mulė, kuri nešė Dievo Kūną; čia Šventoji…

Skaityti toliau

Viena nekrikščionė moteris netikėjo realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje. Draugės krikščionės padedama ji per šv.Mišias pavogė konsekruotą Ostiją. Moteris metė iššūkį Dievui: konsekruotą Ostiją įdėjo į keptuvę su aliejumi. Staiga iš…

Skaityti toliau

18/136