Category Archives: Kristaus Kūno šventė

Kerėtoja, norėdama išprovokuoti pragaištingas pasekmes, paprašė vienos moters, kad jai atneštų konsekruotą Ostiją. Moteris nuėjo į šv. Mišias ir per Komunijos dalinimą paslėpė Ostiją po nosine. Kunigas viską matė ir…

Skaityti toliau

Per Stiphaute įvykusį Eucharistijos stebuklą konsekruoti komunikantai buvo apsaugoti nuo gaisro, sunaikinusio visą bažnyčią. Bažnyčią pavyko atstatyti. Be daugybės dokumentų, kuriuose aprašytas stebuklas, yra ir paveikslas, vaizduojantis stebuklingąjį epizodą, kuriuo…

Skaityti toliau

Bredoje–Klunderte Eucharistijos stebuklas įvyko 1300 m. birželio 24 d. Tuo metu Nyderlandai buvo okupuoti ispanų armijos, ir vienas kareivis per plėšikavimo reidą pavogė konsekruotą Ostiją, kurią po kiek laiko rado…

Skaityti toliau

Bergen op Zoom miestas yra žinomas ne tik dėl daugybės kanalų, bet ir dėl Eucharistijos stebuklo, įvykusio 1421 metais. Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas ne vieną mėnesį abejojo realiu…

Skaityti toliau

Eucharistijos stebuklas Amsterdame susijęs su Ostija, išlikusia ugnyje. Sunkiai sergąs Ysbrandas Domeras išvėmė komuniją, kurią ką tik buvo priėmęs. Jo tarnaitė išmetė Šventąją Eucharistiją į degantį židinį. Kitą dieną Ostija…

Skaityti toliau

Turino Viešpaties Kūno bazilikoje geležinėmis grotelėmis užtverta vieta, kur 1453 metais įvyko pirmasis Eucharistijos stebuklas. Įrašas grindyse už grotelių skelbia: „Čia kniūbsčia parpuolė mulė, kuri nešė Dievo Kūną; čia Šventoji…

Skaityti toliau

Šv. Pranciškaus bazilikoje, Sienoje, 223 konsekruotos Ostijos išliko sveikos 276 metus. Arkivyskupas Tiberijus Borgietis žalvario dėžutėje dešimt metų laikė hermetiškai uždarytas nekonsekruotas Ostijas. Kai mokslininkų komisijos akyse dėžutę atidarė, ten…

Skaityti toliau

1774 m. rugpjūčio 29 d. Neapolio arkivyskupijos kurija palankiai atsiliepė apie stebuklingai atrastas ir nepaaiškinamai išsilaikiusias Ostijas, kurios buvo pavogtos iš Patierno šv. Petro bažnyčios 1772 m. vasario 24 d.…

Skaityti toliau

Ofidos šv. Augustino bažnyčioje saugomos Eucharistijos stebuklo, įvykusio1273 metais, relikvijos. Šį stebuklą, kai Ostija virto gyvu Kūnu, aprašo daug dokumentų: autentiška XIII a. pergamento kopija, perrašyta notaro Giovanni Battista Doria…

Skaityti toliau

9/25