Category Archives: Brangiausias Kristaus Kraujas

Myrseno miestelyje 1222 m. ir 1465 m. įvyko du reikšmingi Eucharistijos stebuklai. Pirmojo stebuklo metu per šv. Mišias iš Ostijos pradėjo lašėti Kraujas ir ant korporalo atsirado kruvinų dėmių. Antrasis…

Skaityti toliau

Bokstelis yra ypatingai žymus dėl 1380 metais įvykusio Eucharistijos stebuklo. Kunigas, vardu Eligijus van der Akeris, aukojo šv. Mišias prie Trijų Karalių altoriaus. Po konsekracijos jis netyčia apvertė Mišių taurę.…

Skaityti toliau

Per Mišias Boksmere 1400 metais vynas buvo perkeistas į Kraują ir, suputojęs taurėje, išsiliejo ant korporalo. Kunigas, išgąsdintas šio reginio, paprašė Dievo atleisti už abejones, ir Kraujas nurimo. Kraujas, kuris…

Skaityti toliau

Bergen op Zoom miestas yra žinomas ne tik dėl daugybės kanalų, bet ir dėl Eucharistijos stebuklo, įvykusio 1421 metais. Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas ne vieną mėnesį abejojo realiu…

Skaityti toliau

1429 metais Alkmaro šv. Lauryno katedroje kunigas, vardu Folkertas, aukojo savo pirmąsias Mišias. Po konsekracijos jis netyčia parvertė taurę, konsekruotas vynas išsiliejo ant altoriaus ir arnoto. Vynas stebuklingai buvo perkeistas…

Skaityti toliau

Viena nekrikščionė moteris netikėjo realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje. Draugės krikščionės padedama ji per šv.Mišias pavogė konsekruotą Ostiją. Moteris metė iššūkį Dievui: konsekruotą Ostiją įdėjo į keptuvę su aliejumi. Staiga iš…

Skaityti toliau

Ofidos šv. Augustino bažnyčioje saugomos Eucharistijos stebuklo, įvykusio1273 metais, relikvijos. Šį stebuklą, kai Ostija virto gyvu Kūnu, aprašo daug dokumentų: autentiška XIII a. pergamento kopija, perrašyta notaro Giovanni Battista Doria…

Skaityti toliau

1383 metais Vilsnako kaime kilo siaubingas gaisras. Parapijos bažnyčios nuodėguliuose buvo rastos trys Ostijos, visiškai sveikos, tik plūstantčios krauju. Kaimelį pradėjo gausiai lankyti piligrimai, stebuklo atminimui buvo pastatyta bažnyčia. Stebuklo…

Skaityti toliau

Daugiau nei 900 metų Vaingarteno benediktinų vienuolyne galima pagerbti Brangiausiojo Kristaus Kraujo relikviją. Daugelio istorikų nuomone romėnų legionierius Lionginas ją atgabeno į Mantują. Vėliau Švenčiausiojo Kraujo relikvija buvo padalyta, ir…

Skaityti toliau

9/38